Nhà phân phối tại Miền Bắc

Công ty TNHH Thương Mại Delina: Tel: 04. 3732 6466 – 04. 6675 8892 – 091 8866 423 – 0912 522 859 Fax: 04. 3732 6468 Email: delina.trading@gmail.com Website: http://www.delina.com.vn